Bio

Sarah är teologie magister och pastor i Finlands svenska metodistkyrka, med stationering i Jakobstad. Sarah har sjungit hela sitt liv, börjandes med att hennes morfar Hans tog med henne redan som liten på de olika ”keikkor” där han spelade fiol. Sarah blev köraktiv som 16-åring när hon gick med i KU:s Gospelkör och fortsatte under studietiden i Åbo i gospelkören Voice of Triumph och Florakören. Nuförtiden sjunger hon med i ensemblen Mrs Bighill Singers (sedan 2009).

Sarah gjorde sin scendebut i Karleby Ungdomsförenings uppsättning av Alladin när hon var 14 år och tre år senare sjöng hon sin första huvudroll som Serena Katz i ‘Fame’. Där emellan medverkade hon i olika uppsättningar av musikaler och musikteater som ordnades i Karleby Rockskolas regi.

Sarah har tagit sånglektioner i olika uppsättningar och med olika lärare sedan hon var 16 år. Huvudsakligen har hon sjungit hos pop/jazz lärare, men har även tagit sånglektioner i klassisk sång. I december 2011 tog hon D-examen i pop/jazzsång vid Åbonejdens musikinstitut.

Sin hittills största musikaliska utmaning fick Sarah hösten 2014 och vårvintern 2015 när hon deltog i sångtävlingen Voice of Finland. Även om hon inte nådde ända till live-sändningarna, hann hon visa vad hon kan i hela tre omgångar.
Sarah bor i Karleby tillsammans med man och barn.

*******

Sarah on teologian maisteri ja pastori Finlands svenska metodistkyrkanissa, työpaikkanaan Pietarsaari. Sarah on laulanut koko elämänsä ja aloitti varhain isoisänsä, pelimanni Hans Skogin keikkakaverina. Sarah aloitti kuoroharrastuksen 16 vuotiaana kun hän liittyi Kyrkans Ungdom:in gospelkuoroon. Opiskeluaikana Turussa hän lauloi mm. Voice of Triumph-gospelkuorossa sekä opiskelijakuoro Florakörenissä. Nykyään hän laulaa Mrs Bighill Singerseissä (vuodesta 2009).

Sarah teki lavadebyyttinsä Karleby Ungdomsföreningenin Alladin musikaalissa kun hän oli 14 vuotias. Kolme vuotta myöhemmin hän lauloi ensimmäisen pääroolinsa Serena Katzina ‘Fame’-musikaalissa. Siinä välissä hän on ollut mukana Kokkolan Rokkikoulun eri musiikkituotannoissa.

Sarah on era vaiheissa ottanut laulutunteja eri opettajien kanssa 16 vuotiaasta lähtien. Pääaineenaan hänellä on aina ollut pop/jazz-laulu, mutta on myös ottanut laulutunteja klassiselta puolelta. Joulukuussa 2011, Sarah suoritti D-tutkinnon pop/jazz-laulusta Turun Seudun Musiikkiopistolla.

Sarahin tähänastisen musiikkiuran isoin haaste oli syksyllä 2014 ja kevättalvesta 2015, kan hän osallistui Voice of Finland-laulukilpailuun. Vaikka hän ei yltänyt ihan live-lähetyksiin saakka, häntä saattoi kuulla kolme osakilpailun verran.
Sarah asuu Kokkolassa aviomiehensä ja lapsensa kanssa.

*******

CV:
Utbildning – Koulutus – Training:

Åbonejdens Musikinstitut (2011)
D-examen (nivå I) i pop och jazz

Åbonejdens Musikinstitut (2009-2010)
Musikteori 3/3

Estradkonstskolan (Karleby) (1997-2000)
Sånglektioner i pop och jazz

MÖ konservatorium (1998-1999)
Pedagogikelev inom klassisk sång

 

Branscherfarenheter – Kokemusta alalta – Work experience:

The Voice of Finland (2015) – Banijay Productions
Tävlare/Kilpailija/Contestant

The Mrs Bighill Gospel Experience (2009) – Pori Jazz
Ensemble

Feast of Tabernacles (2001, 2004, 2005) – International Christian Embassy Jerusalem (ICEJ)
Ensemble

Fame (musikal) (1999) – Estradkonstskolan, KUF etc.
Serena Katz   

Musikalkavalkad (1998) – Estradkonstskolan
Ensemble

On the way (musikal) (1998) – Estradkonstskolan
Ensemble

Alladin (musikal) (1996) – Karleby Ungdomsförening (KUF)
Ensemble

 

Inbandningar – Nauhoituksia – Recordings:

Kom Hem! (2014) – Bighill Productions
Solo & choir

Metallmässan (2009) – Janne Löf
Choir

Christmas Time (2008) – Janne Löf
Choir

3 decenniers konsert (2008) – KU
Solo & choir

For the children (2007) – Åbo svenska metodistförsamling
Solo & choir

Tillbedjan (2007) – Samaria r.f.
Solo

The keys of the Kingdom (2005) – ICEJ
Duett

Mercy (2005) – Åbo svenska metodistförsamling
Lead vocals & choir

Matkalla Jerusalemiin (2004) – Pro Grazia
Solo

Revival in the Land (2001) – Åbo svenska metodistförsamling
Solo & choir

Password (2001) – KU
Solo & choir

Fame (1999) – Estradkonstskolan
Solo

Gränslöst (1998) – Kyrkans Ungdom (KU)
Choir

Körer – Kuorot – Choirs:

Kyrkans Ungdoms Gospelkör (1998-2001)

Flora-kören vid Åbo Akademi (2000-2003)

Voice of Triumph (gospelkör/-kuoro/-choir) (2001-2005)

 

Sångspråk – Laulukielet – Languages (song):
Svenska, finska, engelska, hebreiska, italienska, portugisiska och franska
Ruotsi, suomi, englanti, heprea, italia, portugali ja ranska
Swedish, Finnish, English, Hebrew, Italian, Portugese and French